Träffa Laget

Förtroendet har vi jobbat oss till under det senaste decenniet genom ärlighet, hårt arbete, öppenhet, kunskap och mest av allt vår arbetsetik som inte har förändrats genom åren. Oavsett om du köper eller säljer, är vår affärsetik alltid och har alltid varit väldigt enkel – att erbjuda bästa tänkbara service till alla våra kunder, och bemöta dem på det sätt som vi förväntar oss att bli bemötta själva.

Våra fyra principer

1
Var radikalt transparent
De flesta företag är inte alltid 100% ärliga. Vi tror på att inte ha något att dölja.

2
Ta betalt så lite som möjligt
De flesta företag tar så mycket betalt som de kan komma undan med. Vi gör tvärtom.

3
Gör premium det nya normala
De flesta företag gör så att du behöver betala mer för ”premium” eller sällsynta produkter. Vi anser att det bästa möjliga borde vara standard.

4
Sätt kunderna först
De flesta återförsäljare fokuserar bara på deras vinster. Vi anser att nöjda kunder bör vara första prioritet.

Möt folk bakom BlaBoks

Evelin Mårtensson
Co-founder

Christian Petersson
Co-founder

Anna Rönnqvist
Business Development

Patric Nyberg
Business Development

Amanda Lundström
Sales

Tor Månsson
IT/Tech

Edward Bengtsson
IT/Tech

Emmelie Björk
HR

Kristina Lindström
Customer Care

Oscar Hillebrand
Customer Care

Carolina Arvidsson
Customer Care

Ann Sjöberg
Legal/Compliance

Mads Kristensen
IT

Kjeld Clausen
Operations

Birgitte Sørensen
Customer Care

Jesper Høyer
Operations